Ενημέρωση για Covid-19:

Καθώς ανταποκρινόμαστε στην πανδημία του COVID-19, το Ξενοδοχείο Philoxenia συνεχίζει να διασφαλίζει
την υγεία και η ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζομένων παραμένει η πρώτη μας προτεραιότητα.
Δεχόμαστε τώρα κρατήσεις από τις 26 Ιουνίου 2020.

Διαβάστε περισσότερα εδώ