Τα βραβεία μας, Κέρκυρα, Έρμονες - Hotel Philoxenia
Online Booking
Αναζήτηση

Βραβεία

Το Ξενοδοχείο μας βαθμολογήθηκε με 8,9 στην Booking.com για το 2022!

BOOKING.COM Digital-Award-TRA-2022